donderdag 28 januari 2016

Exotisch

Sinds Hans en ik "Taalmaatje" zijn worden we regelmatig getrakteerd op speciale hapjes.
Mijn leerling komt uit Egypte en moet eind maart haar inburgeringsexamen doen.   
Deze koekjes kreeg ik van haar. Ze worden geserveerd bij het kerstfeest van de Koptische kerk. Dat feest wordt gevierd op 7 januari.

Hans och jag hjälper asylsökanden med att lära sig holländska. Det innebär också att vi ofta får något gott. Min elev kommer från Egypten och måste tenta i slutet av mars. Hon jobbar stenhård. Dem här kakorna fick jag av henne. Dem serveras till julfesten i den Koptiska kyrkan. Deras julfest är den 7de januari.

Vergat een foto te maken van de flensjes die we kregen van Hans leerling. Hij komt uit Syrie.
 Enige tijd geleden werden alle vrijwilligers getrakteerd op hapjes uit alle mogelijke landen.
Gemaakt door vrouwen uit alle windstreken die bezig zijn Nederlands te leren.  

Glömde att ta kort på dem underbara pannkakor vi fick av Hans elev. Killen kommer från Syrien.
För någon vecka sen blev alla som hjålper till med att undervisa Holländska bjuden på godbitar från många olika länder.Tillagat av kvinnor från alla världens hörn som håller på att lära sig holländska.